Home

Biträdande rektor skolverket

Fler än rektorer kan gå. Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå Rektorsprogrammet i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten Tips: Under hösten 2020 kommer Skolverket även erbjuda kursen Grundläggande juridik i förskolan - en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor. Den ges på fyra ställen i landet, Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Kursen kommer att vara internatförlagd med 2x2 dagar STOCKHOLM Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag. Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll Det finns inget krav på att biträdande rektorer ska ha skolledarutbildning, men rektorsutbildningen är öppen för dem. Drygt en tredjedel av dem som börjar på programmet vårterminen 2016 är biträdande rektorer. Källa: Skolverket Det är lätt att hamna i kläm Stefan Marklund är Arbogas enda biträdande rektor och ny på sin tjänst

Rektorsprogrammet - Skolverket

 1. Men en biträdande rektor får inte fatta sådana beslut som skollagen specifikt ålägger rektor. Det ska alltså inte råda något tvivel för eleven och dennes föräldrar vem som är den ansvarige rektorn. - Man ska inte läsa in mer i begreppen än vad där står, säger Per Eriksson
 2. rektorn gällande budget, planering och marknadsföring.. 65 4.5 Rektorns ledarskap förtydligades och stärktes ytterligare i och med 2010 års skollag.. 66. SOU 2015:22 Innehåll 7 4.6 Aktuella problem - fortfarande pressad arbetssituation och bristande ledarskap.
 3. istratör eller biträdande rektor. På den punkten gör kommunerna olika tolkningar
 4. Annars är det andra saker som är svåra som biträdande rektor eller rektor. Alla måsten, lämna in svar till Statistiska centralbyrån och svara på en jävla massa enkäter som inte leder till något och som är lagstadgat. Egentligen känner man sig ibland livegen som rektor. En jävla massa ansvar men med bakbundna händer
 5. Inom ledarskapsforskningen har intresset för kollektiva aspekter av ledarskap ökat under senare år. Delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Huvudtendensen i forskningen pekar på fördelar för såväl de chefer som delar ledarskap som för deras verksamheter
 6. Lärarlönerna kommer ikapp och till och med går om skolledarnas löner, visar ny lönestatistik. - Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt, säger Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor
 7. För rektor och biträdande rektor i grund- och gymnasieskola. Skolverket arrangerar en reflektionsserie online, som behandlar hur man systematiskt kan jobba för att stärka elevers hälsa. Deltagarna delar erfarenheter och kunskaper om hur rektorer kan leda det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan

MALMÖ Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag. Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll 101 Lediga Biträdande Rektor jobb i Stockholms Län på Indeed.com. en sökning. alla jobb

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Undervisning i förskolan. Målgrupp: förskollärare, rektor i förskolan eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan. Undervisning i förskolan, kommunförlagd högskolekurs . Fritidshe Rektor eller biträdande rektor i förskolan? I höst anordnar vi en unik kurs som stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag. Välkommen att anmäla dig Anmälan görs av huvudmannen direkt till Skolverket varje vår och höst. Rektorer som tidigare genomgått den statliga rektorsutbildningen (RUT) omfattas inte av obligatoriet. Sedan den 1 juli 2019 är det även obligatoriskt för rektorer för förskoleenheter, anställda efter detta datum, att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2010:800) Rektor delegerar till bitr rektor de uppgifter som rektor får enligt skollagen. Kontaktuppgifter: Leif Ericsson, rektor, 018-727 79 92, leif.ericsson@uppsala.se. Susanna Ajdert, biträdande rektor, 018-727 81 70, susanna.ajdert@uppsala.s Biträdande rektor Hagsätraskolan. jan 2010 - aug 2012 2 år 8 månader. Expert MSU/Skolverket. jan 2007 - jan 2010 3 år 1 månad. Utbildning. Karlstads universitet. Teamledare/Jurist på Skolverket, enheten för verksjuridik. Sverige. Anette Hamerslag. Anette Hamerslag Verksamhetscontroller på Huddinge kommun. Stockholm, Sverige.

Fortbildning för rektorer - Skolverket

 1. Biträdande rektor, Falkenbergs grundskola F-6 2020-11-15. 2020-10-28. Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen. Biträdande rektor till Ellen Keyskolan 2020-11-15. 2020-10-28. Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan. Biträdande rektor till Österledsskolan.
 2. E-post: christina.rudhe@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 05221. Hans Granholm Befattning: Skolledning; Biträdande rektor
 3. Även rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer kan få del av regeringens lärarlönesatsning. Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in de nationella proven, skriver debattörerna. Kommentera
 4. Biträdande rektor för åk 4-6 och grundsärskolan. E-post: linda.kjellkvist@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 49 90
 5. Läsåret 2018/2019. I skolans ledningsgrupp ingår rektor och biträdande rektor. Rektor har det yttersta ansvaret för all verksamhet
 6. E-post: jesper.molin@edu.stockholm.se Telefon: 076-121 67 75. Tina Lyckman Befattning: Skolledning; Biträdande rektor
 7. Skolledningen utgörs av Louise Karlsson (rektor), Anna Löfgren (biträdande rektor årskurs F-3, fritidshem) och Sofia Lautmann (biträdande rektor årskurs 4-6).Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp.Du når dem lättast via deras mejladresser nedan

Rektorsexp finns på entréplanet. Uppdaterad: 7 oktober 2019 Huvudmen Biträdande rektor för fritids och förskoleklass. E-post: mina.ljungberg@edu.stockholm.se Telefon: 08 508 054 6 E-post: helene.sodren@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 45125 . Lauriane Baillet Befattning: Biträdande rektor Biträdande rektor . Ansvarig för år F-6 och Fritidshem. E-post: maria.goransson@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 23 704. Per-Arne Wigren Befattning: Skolledning; Biträdande rektor . Ansvarig för Grundsärskolan och Årskurs 7-9. E-post: per-arne.wigren@edu.stockholm.se Skolverket; Karriärtjänster. Tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet. Kvalifikationer Vi söker dig som vill vara ledare och har ett stort intresse för skolutveckling

Anna Jangbrand Biträdande rektor Vallastadens skola/Samordnare Språk, -läs och skrivutvecklare region Öst Skolverket Linköping, Sverige 125 kontakte Enskedefältets skola/Lindeskolan . Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare) Sö Biträdande rektor med ansvar för årskurs 9, 7, 5, förberedelseklassen Lotsen samt fritidsklubben U-båten . E-post: annika.c.eriksson@edu.stockholm.s Närmsta chef för mellanstadiet. E-post: caroline.cloarec@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 21 63 E-post: lena.reilly@edu.stockholm.se Telefon: 08-50844400. Martin Svensson Befattning: Biträdande rektor

Biträdande rektor i förskolan har en lön mellan 36 000 - 52 000. Skolchefers löner varierar mellan 60000 och 130 000 kr per månad beroende på till exempel ansvarsområde och kommunens storlek. Jämför med andra löner. På den här sidan kan du jämföra månadslöner,. Biträdande rektor. Antal: 2. Anna-Pia Ewerlöf Befattning: Skolledning; Biträdande rektor; E-post: anna-pia.ewerlof@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 34103, +46 70 761 85 00. Emma Berg Befattning: Skolledning; SKOLVERKET Läroplan för grundskolan ; Svenska Värsta språket. Blev sedan nyfiken på att prova på att vara chef som biträdande rektor. Även det var ett jobb som gav mig otroligt mycket. Sökte mig trots det till Skolverket när en tjänst som undervisningsråd med fokus på kursplaneutveckling lystes ut Som biträdande rektor på Braås och Dädesjö skola arbetar du i nära samarbete med rektor med att leda enheterna mot verksamhetens mål. Du kommer att arbeta med frågor inom personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du är med och leder skolornas ledningsgrupper och har särskilt ansvar för elevhälsoarbetet Biträdande rektor med ansvar för schema och elevantagning. E-post: jenny.c.johansson@edu.stockholm.se Telefon: 076-120 870

Grundläggande juridik i förskolan - Stockholm - Skolverket

E-post: kristin.viman@edu.stockholm.se Telefon: 076-124 88 58. Lars Svensson Befattning: Biträdande rektor; Ledningsgrup Jobba hos oss. Jobba hos oss; Blanketter. Blanketter; Länkar. Skolverket; Skolinspektionen; Specialpedagogiska Skolmyndighete Från Skolverket: Nya möjligheter till behörighet. Förstelärare 2015 - ansökan. Förstelärare på Fäladsgården. Försteläraruppdrag. Biträdande rektor - ansökan skickad 17 apr. 2015 07:53 av Viveca Dahl Ansökan biträdande rektor. Ansökan skickas till Anette. Baggiumkonceptet har av Skolverket utsetts till modellskola för gymnasiala yrkesutbildningar och vi befinner oss i ett mycket expansivt skede.Utmärkande är den lilla skolans närhet mellan elever, Arbetsuppgifter Vi söker nu en biträdande rektor till VPG.Du kommer att arbeta med rektor och ett engagerat lärarlag

Klara roller viktigt - Skolledarn

Rektor Biträdande rektor Utbildningschef Förskolechef Områdeschef, barnomsorg. Rektor. 59 lediga jobb. Sök bland 59 lediga jobb som Rektor. Heltid. Deltid. Rektor, Henåns skola F-3. Spara. Orust Kommun, Rektor. Orust. Publicerad: 10 november. 20 dagar kvar. Rektor grundsärskola och Elevhälsochef i Vännäs Jag heter Zandra Boivie och arbetar som biträdande rektor på Uppsävjaskolan. Mitt uppdrag är att utveckla elevers lärande så att varje individ når sin fulla potential. Genom att ha ett inkluderande arbetssätt i skolan återspeglar vi det samhälle vi lever i, här finns en självklar plats för varje individ Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning. Förordning om dansarutbildnin Chef, Nationella prov, Skolverket Stockholm, Stockholms län, Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Skolverket. Mittuniversitetet. Biträdande rektor Mobila gymnasiet. aug 2001 - jan 2003 1 år 6 månader. Kista, Stockholm. Etableringsansvarig K-world / Mobila gymnasiet Åk F-3. E-post: yvonne.note@edu.stockholm.se Telefon: Information. Blanketter; Viktiga länkar. Medioteket; Skolverket; Stockholm sta

Klart i nya skollagen - Skolledarn

 1. Telefon- och besökstid: 07.00-15.30. IKT-Pedagog. Fanny Iselid
 2. E-post: anna.maria.sandberg@edu.stockholm.se Telefon: Hans Ovsjö Befattning: Biträdande rektor
 3. er och lov; E-tjänster för grundskolan; Skolplattformen i grundskolan ; Följ oss på sociala medier. Facebook
 4. Bitr. rektor med ansvar för Ormkärrsskolan. E-post: jonas.hedlund@edu.stockholm.se Telefon: 076123462
 5. Biträdande Rektor Skolår 6-9. Maya Cardoso Plaza. 018727662
 6. E-post: liz.bjorkander@edu.stockholm.se Telefon: 076-1249322. Ulrika Eveland Befattning: Skolledning; Biträdande rektor

E-post: magnus.hult@edu.stockholm.se Telefon: 076-825 47 73. Ullrika Rolf Modin Befattning: Årskurs 1; Årskurs 2; Biträdande rektor Tillfälligt utlånad till annan skola t o m 18/12 -20. Tf rektor. Anna Jone Av de 4600 barn och elever som bjöds in till skolval gjorde 97,9 procent ett aktivt val. En ökning med nära tre procent från förra året Uppdaterad: 12 december 2019 Huvudmeny. Men

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år E-post: marie.l.johansson@edu.stockholm.se Telefon: Åsa Nilsson Befattning: Mango; Krusbär; Elevhälsoteam; Biträdande rektor E-post: kremena.soderstrom@edu.stockholm.se Telefon: Maria Hjertzén Befattning: Skolledning; Biträdande rektor; Elevhäls

Kontrakt svetsar ihop arbetslaget | Chef & Ledarskap

E-post: anna.miettinen@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 222 81. Elevlänkar. Unga fakta; Kunskapsstjärnan; BRIS; Länkskafferiet; Föräldralänkar. Föräldrastö Biträdande rektor vid Europaskolan i Bryssel IV. Skolverket. OBS! Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning

På von Bahrs skola har vi en rektor för hela skolan åk F-9. En bitrände rektor för åk F-5 och en biträdande rektor för åk 6-9 Tullgårdsskolan har återigen fått en biträdande rektor, efter en paus på en termin. Det är Maria Hjertzén som kliver in och och bringar ordning. Maria har jobbat på Tullgårdsskolan i många år som lärare, nu senast i förskoleklassen, och är väl förtrogen med hur allting fungerar. Vi hälsar henne välkommen till den nya tjänsten Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor kvalificerad att gå programmet. Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet. Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på Skolverkets webbplats, se länk nedan. I samband med anmälan väljs också lärosäte Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Information till rektorer och lärare Skolverket 2016 4 (19) Utgångspunkter för materialet Ett kartläggningsmaterial bör inte vara alltför omfattande utan avgränsas till några väsentliga kunskapsområden för att möjliggöra en snabb bedömning av elevens kunskaper

Video: Rektorn och styrkedjan - Regeringskanslie

Delat ledarskap - Skolledarn

 1. Stordammen Västgötaresan 133 757 54 Uppsala. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Cookies. Tillgänglighetsredogörels
 2. E-post: carl.colliander@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 45 742 . Vårdnadshavare. Skolplattformen; Frånvaroanmälan; Elever och personal. Office365; SLI.
 3. Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium . Frånvaroanmälan; Kalender; Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare
 4. Enskede gårds gymnasium . Schema; Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare) Sö
 5. Biträdande rektor till Rönnowska skolan. Lyssna. Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll
 6. Biträdande rektor på Albins folkhögskola Landskrona, Sverige Vidareutbildning. Skolverket. Visa profil. Visa profilmärken. Se liknande profiler. Jonas Borgström Biträdande rektor
 7. Uppdaterad: 22 oktober 2020 Huvudmeny. Men

I början av mitt första jobb som biträdande rektor var jag överraskad av att det var så många ärenden och arbetsuppgifter som pågick samtidigt. Det var tufft att hinna med allt och att lära sig det mesta från början. Den statliga rektorsutbildningen är bara tillgänglig för redan anställda skolledare Sedan årskiftet är jag biträdande rektor på Enskilda Gymnasiet i Stockholm. På Enskilda Gymnasiet har jag ansvar för samtlig lärarpersonal (45 pers), elevhälsovården, skolutvecklingsprojekt och IT-utvecklingen på skolan. Jag är inne på mitt sjunde år som rektor och skolledare och jag tycker att mitt jobb är roligt och givande

Vad gör en biträdande rektor egentligen? - Johan Kants blog

Delat ledarskap har fördelar både för - Skolverket

Rektorsprogrammet riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom alla läroplansstyrda skolformer. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och bedrivs i internatform. För mer information, kontakta: Helene Ärlestig. E-post. E-post Telefon. 090-786 62 23 Och Skolverket får löpande in frågor från rektorer och lärare om hur man ska undvika trängsel och följa rekommendationerna. säger biträdande rektor Krister Bergström Michaela Blume | Stockholm, Sverige | Undervisningsråd, Enheten för skolutveckling, Avdelningen Skola och arbetsliv på Skolverket | 500+ kontakter | Visa Michaelas startsida, profil, aktivitet och artikla E-post: jenny.lindblom@edu.stockholm.se Telefon: 0761247404. Yvonne Nilsson Befattning: Biträdande rektor

asbro skola - Askersunds kommun

Ny lönestatistik: Inte konstigt att lärare tjänar mer än

 1. istrativa chef Eva Englöf. Du är alltid välkommen att besöka vår skolledning men de är inte alltid tillgängliga
 2. Biträdande rektor. E-post: sofia.persson@edu.stockholm.se Telefon: 076 129 09 2
 3. Biträdande rektor. Ewa Hjelm. 018-727 61 82. 073-093 89 71. Skicka epost. Sjukanmälan. 0515-77 76 01. Expeditionen. Ingrid Pettersson och Angela Askell. 018-727 61 81. Skolverket; Anmälan om kränkande behandling; Kontakt. Sunnerstaskolan. 018-7276181. Skicka epost. Dag Hammarskjölds väg 239
 4. istrativ chef Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått
 5. ÅK 4-6. E-post: anna.leven@edu.stockholm.se Telefon: Helene Wåhleman Befattning: Biträdande rektor; 7-
 6. Biträdande rektor årskurs F-3 och fritidshem; E-post: michael.saphir@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 08 199. Vill du börja hos oss? Ansökan till åk F-9; Jobba hos oss; Länkar. Skolmaten; Skolverket
 7. Biträdande rektor vid Europaskolan i Bryssel IV. Skolverket. OBS! Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning

FFR - Elevhälsa - Skolverket

Om rektorn saknar dessa uppgifter ber vi henne eller honom att i första hand vända sig till huvudmannen. Läs mer om hur du får tillgång till lösenordskyddat material i bedömningsportalen Support Svar på vanliga frågor Kontakta os Sign PES. E-post: per.esping@edu.stockholm.se Telefon: 076-129 16 8

Grundläggande juridik i förskolan - Malmö - Skolverket

E-post: helene.litzen@edu.stockholm.se Telefon: 076-1247442. Jenny Lindblom Befattning: Biträdande rektor E-post: tuija.ramo@edu.stockholm.se Telefon: använd e-post. Åsa Knifh Befattning: Skolledning; Biträdande rektor

Lediga jobb för Biträdande Rektor - november 2020 Indeed

Efterfesten Vi i femman

Nationella skolutvecklingsprogram - Skolverket

Skolledningen utgörs av: Carina Nygårds (rektor) Tuija Rämö (biträdande rektor) Jessica Råsten (biträdande rektor) Åsa Knifh (biträdande rektor) och Anibal Marambio (administrativ chef). Rektor och biträdande rektorer finns på expeditionen i hus D ingång D2.Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp E-post: annelie.akesson@edu.stockholm.se Telefon: 08-50841605. Johan Michaelson Befattning: Biträdande rektor 4-6 + GR Uppdraget som biträdande rektor innebär att tillsammans med ytterligare en biträdande rektor samt rektor leda och utveckla Hökarängens förskolor. Arbetsbeskrivning. Vi söker dig som har en pedagogisk examen med giltig förskollärarlegitimation

Individuella programmet - Sandagymnasiet

Skolverket - Rektor eller biträdande rektor i förskolan? I

Nya biträdande rektorer Det är Gia Kamra-Falk Jensen som har en tillsvidaretjänst och ansvarar för F-3 och Andreas Henriksson som ansvarar för årskurserna 7-9 fram till den sista juni. Gia kommer närmast från en rektorstjänst i Nynäshamns kommun och Andreas från en tjänst som biträdande rektor på en friskola i Fisksätra Biträdande rektor. Anna Hedberg. 018-7277808. 072-226 79 64. Skicka epost. Expedition. Annette Andersson. 018-727 78 29. Skicka epost. Personalrum 018-727 78 05 Gullsjövägen 4 743 94 SKYTTORP. Länkar. Skolverket; Kontakt. Skolexpedition. 018-727 78 29. Skicka epost. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen Rektor. Jonas Forsberg. 018 - 727 62 09 e-post Biträdande rektor . Helena Stenmark. 018 - 727 61 95 epost Skolkurator . Linn Thorell. 072 - 527 54 91 e-post Studie- och yrkesvägledare. Matilda Wallin . Skolverket; Kontakt. Gottsundaskolan. Skicka epost. Telefonkontakt. Om webbplatsen. Cookies erik.lindberg@vbu.ludvika.se. Typ av personal: Biträdande rektor Hö

Anmälan och antagning - umu

Uppdaterad: 14 augusti 2020 Huvudmeny. Men Malmvågsvägen 4 743 50 Vattholma. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Om cookies. Tillgänglighetsredogörels

Rektor/biträdande rektor - Uppsal

Rektorn ska därefter ha arbetat ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling. Staten betalar fortbildningen

Peter Nyberg - Undervisningsråd - Skolverket LinkedI

Rektor Daniel Johansson 0278-250 22 . Biträdande Rektor Helena Wavén 0278-254 06. Trollbodaskolan . Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare) Sö Rektor F-9. 016-710 72 36. Skicka e-post. Jacob Forsberg. Biträdande rektor årskurs F-6. 016-710 80 37. Skicka e-post. Eva Norling. Biträdande rektor Åk 7-9. 072 971 25 72. Skicka e-post. Länkar. Frånvaroanmälan för elev; Klassernas scheman; Vklass; Skolverket; Skolinspektionen; Gökstensskolan på Facebook; Kontakta Eskilstuna kommun. Skolledningen utgörs av rektor Henrik Nöbbelin, administrativ chef, intendent med HR-inriktning samt sex biträdande rektorer

Sök efter nya Biträdande rektor-jobb i Uddevalla. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 38.000+ annonser i Uddevalla och andra stora städer i Sverige Engelsk översättning av 'biträdande rektor' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Som biträdande rektor förväntas du tillsammans med din rektor och övriga i ledningsgruppen medverka i ledningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet och se till att enheten arbetar mot gemensamma mål under stimulerande samverkansformer. Du har ansvaret för årskurs 4-6 på Västra där ca 320 elever går

Björklinge skolaNobel på UppsävjaskolanRektor
 • Gsm strålning.
 • Elisabeth drottning england.
 • Personal region skåne.
 • Nimrod sumerian.
 • Vätskeersättning dosering.
 • 1st ride federgabel carbon.
 • Dödsannonser vingåker.
 • Barnrum förvaring.
 • Väggkruka.
 • Veranstaltungen waldeck frankenberg heute.
 • Latex sin.
 • Jan waldenströms gata 24.
 • Föröka high chaparall.
 • Challenger wiki.
 • Jobbansökan mail.
 • Hasse och tages skrivarstuga.
 • Dela rum barn.
 • Böja kepsskärm.
 • Wow cinematic legion.
 • Trichotillomania hos barn.
 • Schlössla kulmbach bilder.
 • Bts quiz who are you.
 • Fysisk närhet barn.
 • Vi på saltkråkan avsnitt 13.
 • San junipero soundtrack.
 • Bästa snorklingen på zanzibar.
 • Mitralisinsufficiens behandling.
 • Att förlora ett barn i självmord.
 • Melatonin receptfritt danmark.
 • Husvagnar stenstorp.
 • Överlämning av elever.
 • Validering förskollärare.
 • Universal fjärrkontroll app.
 • Samoyed wikipedia.
 • Kan förskollärare jobba i förskoleklass.
 • Hålla bebis på mage.
 • Dschingis khan.
 • Trycksaker online.
 • Matskolan 4h.
 • Amis amour.
 • Lätta rebusar för barn.